ارتباط با ما

راز طلایی موفقیت…

راز طلایی موفقیت...

مقالات

راز طلایی موفقیت…

موفقیت, راز موفقیت, راه رسیدن به موفقیت

مرد جوانی? از سقراط? پرسید راز موفقیت چیست؟! ?‍♂ سقراط به او گفت: "فردا به کنار نهر آب بیا تا ‌راز موفقیت را به تو بگویم ?" صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت ?
سقراط از او خواست که دنبالش به راه بیفتد ?جوان با او به راه افتاد به لبه رود رسیدند و ‌به آب زدند و آنقدر پیش رفتند تا آب به زیر چانه آن‌ها رسید ? ‌ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد ?
جوان نومیدانه تلاش کرد خود را رها کند، امّا سقراط آنقدر ‌قوی بود که او را نگه دارد ?مرد جوان آنقدر زیر آب ماند که رنگش به کبودی گرایید و بالاخره توانست خود را ‌خلاصی بخشد ?
‌همین که به روی آب آمد، اولین کاری که کرد آن بود که نفسی بس عمیق کشید و هوا را به اعماق ریه‌اش فرو فرستاد ? سقراط از او پرسید : "زیر آب چه چیز را بیش از همه مشتاق بودی؟"  
گفت، "هوا" سقراط گفت: "هر زمان که به همین میزان که اشتیاق هوا را داشتی موفقیت را مشتاق بودی ✌️، ‌تلاش خواهی کرد که آن را به دست بیاوری؛ موفقیت راز دیگری ندارد ?

کنکور آسان است

ثبت نظر

گذاشتن باسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بیشتر در مقالات

بالا